FAITH MODEL-

SJÄLVCOACHANDE LEDARSKAP


Growmaster faith versionVad är Självcoachande Ledarskap?

Du utvecklar förmågor som blir verktygen du behöver för att hantera framtida situationer. Det hjälper dig att förstå, känna igen & hantera dina egna och andras känslor. Du höjer din medvetenhet och förmåga att reflektera utifrån både ditt eget och andras perspektiv så att du gör dina val på ett insiktsfullt sätt. 

Genom ett självcoachande förhållningssätt tar du ansvar över dina beslut, reflekterar innan du agerar, gör medvetna val, har förmågan att tydliggöra vart du är på väg och vad du vill, vad du behöver för att nå dit, hur du säkerställer att det händer och firar dina framgångar.

Alla utgår ifrån sina egna förutsättningar på ett prestigelöst sätt. Vi utvecklar och säkerställer detta på ett enkelt och pedagogiskt sätt genom träning och skapandet av nya rutiner.  För mer information eller bokning, kontakta oss via mail: info@growmaster.se

Au ledarskap helt digitalt på egen hand

Detta paket är för för dig/er som vill göra allt digitalt när det passar dig/er, allt är förinspelat och uppgifterna om vad som ska göras släpps en gång per vecka.

Självcoachande ledarskap med Growmaster Coach via zoom

 Detta paket är för dig/er som vill ledas igenom programmet av en Growmaster coach, Du/ni gör det tillsammans med andra och utvecklar ett självcoachande ledarskap utifrån varje unik individs förutsättningar. 

GROWMASTER Autentiskt Självcoachande Ledarskap

För de ledare som på ett professionellt sätt vill leda sina medarbetare/grupp genom FAITH modellen, vara en förebild och förberedda i sin ledarroll. 

Leder till:

VÄLMÅENDE & FRAMGÅNG


 • Growmaster Sweden

  “”Growmaster Program har hjälpt oss som team att samarbeta bättre, att lättare förstå varandras situation och att våga fråga eller säga vad vi tycker och tänker. Att visa sig svag eller sårbar är inte lika svårt längre, liksom att be om hjälp eller inte oroa sig för vad andra ska tänka i olika situationer. Programmet har stärkt vår teamkänsla men även gett oss användbara verktyg som kan användas på individnivå. Det har tydliggjort att vi alla är en del i ett team, att vi alla behövs och detta har lett till att vi uppskattar varandra mer än innan. Dessutom har vi blivit gladare tillsammans!””

  COO Hummingbird

 • Growmaster Sweden

  “Hur påverkar programmet Teamet? När man jobbar åt samma håll med ett och samma ”instrument” blir det en mycket positiv stämning och laget byggs. Alla ser också att man har saker som man behöver jobba med och kan då också få hjälp av sina kollegor, vilket i allra högsta grad stärker teamkänslan. ”

  Professionell golfer

 • Growmaster Sweden

  “Programmet har öppnat upp och tydliggjort kommunikationsvägarna för samtliga på företaget. Hur påverkar programmet medarbetarnas individuella utveckling? Har förstått att många redan i det här stadiet känner att man tagit till sig saker och har stor nytta av det såväl yrkesmässigt som privat. Det stora problemet tidigare var inte att upptäcka bristerna, utan hur man skulle hantera dom och blicka framåt. Just den biten upplever många att man fått stor hjälp med.”

  Sales manager/coach

GROWMASTER Workplace

Ni får inte enbart tillgång till vår välbeprövade kurs- Ni blir även del I GROWMASTER Workplace som finns för att hjälpa och stötta just er och alla andra som genomgår GROWMASTER program, som ni även kan använda för att visa att just DITT företag jobbar aktivt med att skapa en hållbar och välmående social arbetsmiljö.