FIVESTAR MODEL-

TRYGGHET I ARBETSGRUPPEN


fivestarVad menar vi med trygghet i arbetsgruppen?

 Genom att tillfredsställa de grundläggande sociala behoven i en grupp så skapar man en psykologisk trygghet, dvs en miljö där alla anställda känner sig sedda, hörda och uppskattade.Det kan leda till förbättrad prestation, ökat engagemang, minskad personalomsättning och bättre hälsa och välbefinnande för de anställda. Detta är grunden för en trygg och tillitsfull arbetsplats där individer kan växa och måbra och därför är det ett arbete som aktivt bör underhållas. 

Det kan räcka med en ny gruppkonstellation för att det ska svaja så genom att aktivt arbeta med konkreta åtgärder och riktlinjer så säkerställer man att dessa behov tillgodoses och respekteras. Alla är delaktiga i detta arbete och var och en får ta ansvar över sitt bidrag. 

Vi utvecklar och säkerställer detta på ett enkelt och pedagogiskt sätt genom träning och skapandet av nya rutiner. 

För mer ino eller bokning, Kontakta oss på info@growmaster.se

Skapa grunden för psykologisk trygghet helt digitalt på egen hand

Detta paket är för för dig/er som vill göra allt digitalt när det passar dig/er, allt är förinspelat och uppgifterna om vad som ska göras släpps en gång per vecka.

Psykologisk trygghet som leds av Growmaster Coach via zoom

 Detta paket är för dig/er som vill ledas igenom programmet av en Growmaster coach, Du/ni gör det tillsammans med andra och utvärderar nuläget som följs upp av konkreta åtgärder.

GROWMASTER Psykologisk trygghet som leds av dig

För de ledare som på ett professionellt sätt vill leda sina medarbetare/grupp genom FIVESTAR modellen, vara en förebild och förberedda i sin ledarroll. 

Leder till:

VÄLMÅENDE & PRODUKTIVITET


 • Growmaster Sweden

  “”Growmaster Program har hjälpt oss som team att samarbeta bättre, att lättare förstå varandras situation och att våga fråga eller säga vad vi tycker och tänker. Att visa sig svag eller sårbar är inte lika svårt längre, liksom att be om hjälp eller inte oroa sig för vad andra ska tänka i olika situationer. Programmet har stärkt vår teamkänsla men även gett oss användbara verktyg som kan användas på individnivå. Det har tydliggjort att vi alla är en del i ett team, att vi alla behövs och detta har lett till att vi uppskattar varandra mer än innan. Dessutom har vi blivit gladare tillsammans!””

  COO Hummingbird

 • Growmaster Sweden

  “Hur påverkar programmet Teamet? När man jobbar åt samma håll med ett och samma ”instrument” blir det en mycket positiv stämning och laget byggs. Alla ser också att man har saker som man behöver jobba med och kan då också få hjälp av sina kollegor, vilket i allra högsta grad stärker teamkänslan. ”

  Professionell golfer

 • Growmaster Sweden

  “Programmet har öppnat upp och tydliggjort kommunikationsvägarna för samtliga på företaget. Hur påverkar programmet medarbetarnas individuella utveckling? Har förstått att många redan i det här stadiet känner att man tagit till sig saker och har stor nytta av det såväl yrkesmässigt som privat. Det stora problemet tidigare var inte att upptäcka bristerna, utan hur man skulle hantera dom och blicka framåt. Just den biten upplever många att man fått stor hjälp med.”

  Sales manager/coach

GROWMASTER Workplace

Ni får inte enbart tillgång till vår välbeprövade kurs- Ni blir även del I GROWMASTER Workplace som finns för att hjälpa och stötta just er och alla andra som genomgår GROWMASTER program, som ni även kan använda för att visa att just DITT företag jobbar aktivt med att skapa en hållbar och välmående social arbetsmiljö.