Vill ni ta er organisation till en nästa nivå och bli en certifierad FIVESTAR WORKPLACE?

Den visar att ni nått ert mål gällande den sociala arbetsmiljön och att ni aktivt skapar förutsättningar för era medarbetare att må bra och utvecklas. Att ni lyfter, prioriterar och värdesätter personen bakom prestationen. Att det handlar om människan, för vad är framgång värt om någon mår dåligt? Motivera era medarbetare att bli en certifierad FIVESTAR WORKER som bekräftar att hen visat upp engagemang, tagit ansvar för sitt autentiska självledarskap genom att utveckla förmågor som ger förutsättningar att bidra med sitt bästa jag till sig själv, gruppen och företaget. 

 Hur ser det ut hos er? Har ni ett tydligt ledarskap? Har ni en tydlig bild av hur er företagskultur ska upplevas?
Har ni tänkt på att tillfredsställa de grundläggande sociala behoven vi alla har i en grupp?

Är ni nöjda eller vill ni förbättra? Vad skulle ni vara nöjda med inom varje område på en skala 1-10?


FAMILY 8,6? FRAME 9,2? FREEDOM 8,8? FAIRNESS 8,2? FUNCTIONALITY 9,5?

Varför är företagskulturen så viktig för framgången i företaget?

En företagskultur/sociala arbetsmiljön är den "känsla" som råder på arbetsplatsen där man tydligt  satt spelreglerna för hur man ska bemöta varandra och där ALLA bidrar och är lika ansvariga för att den ska genomsyras (från högsta ledning till sista medarbetaren). Det är varje individs ansvar må så bra som möjligt och det är ledaren/företagets ansvar att skapa rätt förutsättningar för detta.

I en tillåtande och trygg företagskultur vågar individer ha åsikter, ta plats, lämna plats och ge sitt allt. Ett sätt att utveckla, tillvarata och vårda sitt humankapital på.

Viktigt med Egenansvar

Allt börjar inom dig

Hur märker du att EQ höjs

Viktigt med reflektion

Humankapital

Hur nyttjar man sin fulla Potential?