Growmaster_se

GÖR DITT FÖRETAG MER LÖNSAMT GENOM ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER & VÄLMÅENDE MEDARBETARE!VECKANS FREEBIE !

-Hur du attraherar & behåller morgondagens medarbetare

         VAD GÖR VI     HUR GÖR VI     KUNDUTLÅTANDE   BAKGRUND   FÖR VEM 

 Vi utbildar i det Autentiska Gruppledarskapet

Vi ger analyser och strategier som stärker grupptryggheten

Ger varje individ förutsättningar att ta ansvar för sitt personliga ledarskap.

Vi utför personlighetsanalyser, JTI

Vi utvecklar ett coachande förhållningssätt hos samtliga

Vi säkerställer och följer upp genom regelbundna medarbetarundersökningar

Vi skräddarsyr och stöttar utifrån kundens behov & budget

VI CERTIFIERAR ER TILL "FIVESTAR WORKPLACE" och medarbetarna till "FIVESTAR WORKER"

Är du villig att avsätta 15 min?

Om ja,  Boka ett kostnadsfritt strategisamtal


FRAMTIDENS LEDARSKAP

Ledarskapet och företagskulturen är några av de viktigaste faktorerna för hur framgångsrikt ett företag kommer att bli i framtiden, de sätter de oskrivna lagarna i en grupp och är en stor bidragande orsaken till att folk trivs, utvecklas och låter sig ledas.

Genom att aktivt arbeta med att utveckla det autentiska ledarskapet och den sociala arbetsmiljön så skapar ni en spelplan där alla är involverade och tar ansvar. De blir ett starkt sammansvetsat team som tillsammans kan nå oanade höjder, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att dra till sig duktig kompetens, behålla sin kompetens, hitta innovativa lösningar, genomföra snabba förändringar och möta morgondagens behov etc. Alla vill tillhöra ett vinnande team. Är ni nöjda med er kultur?

 

VÄLMÅENDE MEDARBETARE

När människor växer då växer företag!

Kulturen genomsyras av HELA företaget från högsta ledning till sista anställda. Grunden för att få människor att växa är trygghet, våga vara sig själv, ha en lärande kultur där man vågar göra fel för att utvecklas. Det kallar vi ett autentiskt gruppledarskap.

Det är viktigt att utveckla ett ansvarstagande hos ledare och medarbetare för att skapa engagemang och motivation. För att kunna ta ansvar behöver vi  bli medvetna och lära oss att stanna upp och reflektera innan vi agerar så att vi kan göra medvetna val som vi då väljer att ta ansvar för.  

 

HÖGRE LÖNSAMHET

Gruppen kan nå oanade höjder när all potential frigörs. Det är när vi mår bra som vi lyfter varandra, glädjs åt varandras framgång, hjälper och ber om hjälp  samt delar med oss av vår kunskap som en naturlig och självklar del i vårt beteende. Vi skapar rutiner som främjar positiva beteenden och attityder utifrån varje unik individs förutsättning på ett prestigelöst sätt, ingen kan göra fel.Det leder till ökad lönsamhet genom bl.a: 

 • Högre ansvarskänsla & Lösningsfokus
 • Minskad sjukfrånvaro & Personalomsättning 
 • Mer motiverade & engagerade medarbetare
 • Tydligare Kommunikation & Bättre stämning
 • Högre Effektivitet & Ökad förändringsvilja
 • Mindre Syndabock kultur, tysta möten eller korridorsnack 


DIGITALT, TIDSEFFEKTIVT & KONKURRENSKRAFTIGT

Programmet kan läggas upp utifrån varje kunds behov, det grundar sig på att träna tillsammans och tar ca 15 min i veckan. Allt kan ske helt eller delvis digitalt, det kan även kombineras med live möten, workshops eller föreläsningar/webinars. Ni kan sitta var ni än är och har tillgång till programmet på en digital plattform 24 tim/dygn i en trygg och säker miljö. Vi skräddarsyr processen learning by doing för just er och tar hänsyn till  företagets behov, tidsfrist, prioriteringar, budget och ev övriga aspekter. Ni kan väva in era värdeord och stärka er kultur genom upplägget. 

Man kan även bli en certifierad "FIVESTAR WORKPLACE" vilket kan användas i marknadsföring för att framhäva och säkerställa att man aktivt arbetar med den sociala arbetsmiljön och därmed skaffa sig en konkurrenskraftig fördel som visar att man värnar om sina medarbetares välmående och utveckling. Medarbetarna kan även bli en certifierad "FIVESTAR WORKER"

Kontakta oss så berättar vi även mer om hur vi skräddarsyr insatser för företag.

DU ÄR I TRYGGA HÄNDER

Vi erbjuder över 25 års erfarenhet inom organisationsutveckling, entreprenörskap, ledarskapsutbildningar, teamutveckling, självcoachande ledarskap,  förändringsledarskap/processer samt  coaching för ledare/grupp/individer under ett tak.

Vår styrka är att vi har både kunskap och erfarenheter att se behoven, anpassa lösningar utifrån kundens situation, och genomföra förändringar på ett enkelt, prestigelöst och effektivt sätt där alla blir vinnare. Vi är innovativa, effektiva, kreativa och totalt prestigelösa och brinner för att göra skillnad för just ert företag och era medarbetare. Vårt mål är att göra er mer lönsamma, välmående och framgångsrika på lång sikt. 

Tone berättar lite om hennes tankar kring vad investeringen kan innebära för vinst för företaget och på vilket sätt, efter GROWMASTER Program

PROGRAM & KURSUTBUD 2023

Growmaster.se har verktyg som hjälper er att växa snabbare och  utveckla kulturer som präglas av jag kan, vågar och vill.  Vi utvecklar välmående, flexibla och dynamiska team som presterar på topp i en trygg miljö.

Referenser: Karin Bohlin Sauce, COO Hummingbird förklarar deras syfte/mål med att genomgå GROWMASTER Program samt hur deras förväntningar har uppfyllts

       VAD GÖR VI     HUR GÖR VI     KUNDUTLÅTANDE   BAKGRUND   FÖR VEM   

"Culture eats strategi for breakfast" Peter Drucker

fivestar workerfivestar worker

 AUTENTISKT GRUPPLEDARSKAP 

Maila: info@growmaster.se för mer info

 Hur mår företaget idag?
 • Hur mår era medarbetare, är dom trygga, motiverade, engagerade, inspirerande?
 • Har ni en tydlig bild av HUR ni vill ha er företagskultur?
 • Skapar ni rätt förutsättningar för individer att utvecklas?
 • Hur ser er arbetsplats ut, är ni fysiskt på plats eller jobbar vissa på distans?
 • Har era ledare rätt stöttning och kompetens för framtidens utmaningar? 

Vad behöver ditt företag? Är ni rustade för framtidens utmaningar? 

Osäker? Tveka inte, vi finns här som din partner och du kan alltid förutsättningslöst bolla med oss. Vi drivs av att skapa en framtid där välmående & framgång går hand i hand. 

Vi önskar en skräddarsydd lösning för vårt företag och vill boka ett kostnadsfritt  strategimöte!


KUNDUTLÅTANDE

Staffan förklarar hur företagskulturen har förändrats och hur viktigt ledarskapet är samt hur programmet har påverkat honom som individ.

Isabelle har genomgått GROWMASTER program och förklarar hur hon upplever företagskulturen före och efter samt vilka fördelar det  ger med ett gemensamt språk.

 

Detta är vår passion, att utveckla framtidens ledarskap, det individuella självledarskapet, trygga arbetsplats och bidraga till företagets framgång. 

Erika berättar om de lärdomar hon tar med sig efter att ha genomgått GROWMASTER Program

Vill ni så finns vi här för er utveckling och lovar att ni får rätt lösning för just era behov samt 100% engagemang med er i fokus, oavsett det gäller utbildning, utveckling, coachning eller förändringsprocesser.

       VAD GÖR VI     HUR GÖR VI     KUNDUTLÅTANDE    BAKGRUND    FÖR VEM  

Isabelle reflekterar över vad hon tar med sig personligen efter GROWMASTER Program. 

Staffan har genomgått Growmaster program och fick frågan om företagkultur, värdet av investering och vinsten för företaget efter programmet

 • Growmaster Sweden

  “Programmet har utvecklat min mentala förmåga och ger mig konkreta uppgifter att träna på så jag får många verktyg för olika situationer!”

  Golfproffs, Isak Krabbes Golf

 • Growmaster Sweden

  “Programmet har öppnat upp och tydliggjort kommunikationsvägarna för samtliga på företaget.”

  Försäljningschef/Coach

 • Growmaster Sweden

  “Hur påverkar programmet Teamet? När man jobbar åt samma håll med ett och samma ”instrument” blir det en mycket positiv stämning och laget byggs. Alla ser också att man har saker som man behöver jobba med och kan då också få hjälp av sina kollegor, vilket i allra högsta grad stärker teamkänslan. ”

  VD, AlbaHairgroup

 • Growmaster Sweden

  “Hur påverkar programmet medarbetarnas individuella utveckling? Har förstått att många redan i det här stadiet känner att man tagit till sig saker och har stor nytta av det såväl yrkesmässigt som privat. Det stora problemet tidigare var inte att upptäcka bristerna, utan hur man skulle hantera dom och blicka framåt. Just den biten upplever många att man fått stor hjälp med.”

  Slaes manager/Coach

BAKGRUND

Growmaster_se

Vi har samlat på oss guldkornen och de i vårt tycke mest effektiva verktyg, knep och lösningar från över 30års erfarenhet från utbildningar, livserfarenheter, forskning, litteratur, organisations/ledarskap/teamuveckling samt  professionella coachningar. Vi har paketerat dom så att alla kan tillämpa och förstå hur man utvecklar sina egna verktyg och förmågor, på ett effektfullt sätt.

Bakgrunden till GROWMASTER Program:  Vi, Evalotta Eriksson & Anette Jönsson funderade på hur man kan skapa framtidens framgångsrika företag där även medarbetarna mår fantastiskt bra, ett program som är tillgängligt 24 tim/dygn och som kan anpassas efter varje individs unika situation med utmaningar och drömmar. Med ett enkelt språk, en långsiktig och hållbar utveckling och en prestigelöshet  där ingen kan bli dömd eller göra fel, bara få utvecklas till den bästa versionen av sig själv.

Så kom GROWMASTER program till, ett onlineprogram som stöttar och utvecklar ett hållbart självcoachande ledarskap hos samtliga inom företaget, där man skapar förutsättningarna för att växa och må bra samt nå sin fulla potential. 

Det bygger på forskning, livserfarenheter, EQ förmågor och Coaching verktyg. 

Vi skräddarsyr ramarna utefter företagets behov och genomför framgångsrika förändringar genom tydlig kommunikation, utbildning och träning med korta digitala  repetitiva möten som säkerställer en långsiktig och  gynnsam utveckling för alla parter.

Vilka forskningsbaserade metoder använder vi oss av?

FIVESTAR- en modell som tydliggör, säkerställer och utvecklar den psykologiska tryggheten i gruppen. 

Susan Wheelan- forskning om effektiva team

UGL-  en ledarskapsutbildning för de som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och som vill hitta sin egen roll i dessa

Johari fönster-  en psykologisk kommunikationsmodell som synliggör hur en grupp fungerar och vad som behöver åtgärdas,

EQi 2.0- ett verktyget för att mäta emotionell intelligens 

FAITH- en modell som utvecklar EQ förmågor(emotionell intelliens)

INFINITY- en modell som förenklar förändringsprocessen och ökar förståelsen över varför den behövs och hur man genom självcoachning hittar sina svar över hur och vad man behöver för att genomföra den. .  

Anette och Evalotta
FÖR VEM

För dig som vill ha ett mer LÖNSAMT, VÄLMÅENDE & FRAMGÅNGSRIKT företag, utifrån dina förutsättningar.

Growmaster_se

       VAD GÖR VI     HUR GÖR VI    KUNDUTLÅTANDE    BAKGRUND     FÖR VEM  

  FÖRETAG  

Företag & Ledarskapsutveckling, skapa trygghet och tillit i sin grupp samt utveckla ett självcoachande förhållingssätt som skapar hållbara, ansvarstagande och produktiva medarbetare och ledare.

Teori, Praktiska övningar

  INDIVIDER  

Du har allt du behöver inom dig. Vi hjälper dig att utveckla ditt självcoschsnde självledarskap så att du kan plocka fram ditt UNIKA jag, bli din bästa version och vara stolt över den DU är.

Teori, Praktiska repeterande övningar

  COACHER  

Du som jobbar med att utveckla Ledare/Grupper får tillgång till unika verktyg som hjälper dig att utveckla att dynamiska & hållbara individer/grupper på ett metodiskt, effektivt och hållbart sätt.

Vill du bli en GROWMASTER coach? 


Tone vad är din reflektion?

Lite tankar fr Tone som genomgått programmet med sitt team.