FIVESTAR model helt digitalt

Grunden för att känna sig trygg och värdefull 

Denna modell tydliggör de sociala grundbehoven och skapar grunden för tillitsfulla och trygga relationer  i en arbetsgrupp redan efter 5 veckor.

Hur? Tydliggöra hur ni vill ha er arbetsplats. Nulägesanalys, Hur mår och upplever personalen sin arbetssituation? Stämmer era bilder överens? Du får en checklista över de grundläggande sociala behoven samt hur de kan tillfredsställas utefter analysen.

För vem? Ledare 

Tidsåtgång? 30min/v i 6v intervall under 1 år

Rekommendation: vår/höst 1 x 6 veckor 


Growmaster fivestar model
Prisalternativ