INFINITY model helt digitalt

Grunden för snabba förändrings processer

Detta verktyg förenklar och effektiviserar förändringsarbeten 

Hur? Genom att öka förståelsen för VARFÖR förändringar krävs och vad det beror på.

För vem? Ledaren & gruppen

Tidsåtgång? 30 min/v i 3v intervall under 1 år

Rekommendation: vår/höst 2 x 3 veckor

Growmaster infinity version
Prisalternativ