Självcoachande Ledarskap som leds digitalt av en Growmaster Coach

Detta paket är för dig/er som vill ledas igenom programmet av en Growmaster coach, Du/ni gör det tillsammans med andra och utvecklar ett självcoachande ledarskap utifrån varje unik individs förutsättningar.

Är ni en grupp så rekommenderar vi er att göra detta tillsammans och om du gör det på egen hand så rekommenderar vi att följa instruktioner och ta små steg i taget och skapa de rutiner som sker varje vecka.

Nerlagd tid varje vecka beräknas med ca 60 min/ pers varav 15 min är genomgång av lektion. 

Ledaren och medarbetarna kan göra resan tillsammans och alla kan fokusera på sig själva och reflektera tillsammans i gruppen vilket är ett framgångsrecept då alla ser varandra som de individer vi i grunden är.

Om du gör det på egen hand så följer du bara instruktionerna och gör reflektioner tillsammans med andra individer tillsammans med coachen. 

Du har tillgång till programmet i 12 månader och ingår även i  GROWMASTER Workplace vilket innebär support från oss, live webinar under året och erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

pexels-fauxels-3184405
Prisalternativ