Gruppledare FAITH- Utbildning för de som själva vill leda sin egna grupp mot självcoachande ledarskap

För de ledare som på egen hand vill leda sina medarbetare genom FAITH modellen och som vill vara extra trygga och förberedda i sin ledarroll. 

Du lär dig FAITH modellen och får en utbildning i hur du genomför den med dina medarbetare, varför den är en extremt viktig grund för att nå framgång och välmående. Vad du bör tänka på som ledare och utveckla en plan för hur du genom ett coachande ledarskap utvecklar en dynamisk grupp på kortast möjliga tid men som är hållbart över tid.

Tillgång till programmet i 12 månader.

6D0D57D7-BF73-4713-A73C-EDE66252116D