Growmaster_se

 

Rustar företag & individer för framtidens utmaningar

"När människor växer då växer företag"
Är företagskulturen en konkurrensfördel?  

Absolut och förmodligen en av framtidens viktigaste faktor för att dra till sig duktig kompetens, behålla sin kompetens, hitta innovativa lösningar, genomföra snabba förändringar och möta morgondagens behov etc.

Genom att aktivt arbeta med att utveckla ledarskapet och den sociala arbetsmiljön så skapar ni en spelplan där Laget går före Jaget och har då alla förutsättningar att skapa dynamiska grupper som kan nå oanade höjder.

Vem vill inte vara med i ett vinnande lag?

 

Vilka faktorer är avgörande för att få människor att växa?

Ledarskapet och företagskulturen är några av de viktigaste faktorerna för hur framgångsrikt ett företag kommer att bli i framtiden, de sätter de oskrivna lagarna i en grupp och är en stor bidragande orsaken till att folk trivs, utvecklas och låter sig ledas. Då har man även de bästa förutsättningarna för att frigöra medarbetarnas potential.

Oavsett om man jobbar aktivt eller ej med en företagskultur så existerar den i allra högsta grad, det är miljön som omedvetet styr människor till olika handlingar, som i sin tur bidrar till olika sinnesstämningar som inte alltid kan tas på men som känns och den skapar föreställningar om vad som är ok eller ej. 

Forskning visar också att människor med hög EQ har större möjlighet att lyckas i karriären, har lättare att hantera motgångar, har bättre ledaregenskaper samt högre grad av lycka och välmående.

 

Vad kan vi bidraga med?

Vi har verktygen och kunskapen för att utveckla framtidens hållbara ledarskap & medarbetarskap.  Growmaster handlar om att hantera och strukturera förändringar, stora som små. 

Vi erbjuder över 25 års erfarenhet inom entreprenörskap, företagande, utbildningar, ledar/grupp/personlig utveckling,  förändringsledarskap/processer samt  coaching bl.a. under ett tak.

Vår styrka är att vi har både kunskap och erfarenheter att se behoven, anpassa lösningar utifrån kundens situation, och genomföra förändringar på ett enkelt, prestigelöst och effektivt sätt där alla blir vinnare. Vi är innovativa, effektiva, kreativa och totalt prestigelösa och brinner för att göra skillnad för just ert företag och era medarbetare. Vi önskar att välmående och framgång går hand i hand.

Vi håller även föreläsningar kring Varför är det viktigt att må bra?  Vad är EQ? Vad betyder företagskulturen?  Vad innebär ett Coachande ledarskap och vad är skillnaden med självledarskap? Hur presterar vi på topp? och Varför behöver vi ibland förändringar?

 

Vad kostar det?

Vi är kostnadseffektiva och anpassar programmet utefter dina förutsättningar. Vad skulle det vara värt för dig att ha ett företag som både är framgångsrikt och välmående?

Vad behöver ditt företag? Är ni rustade för framtidens utmaningar? 

Osäker? Tveka inte, hör av dig till oss så tydliggör vi era behov tillsammans, vi finns här som din partner och du kan alltid förutsättningslöst bolla med oss. Vår Lycka är DIN/ER framgång.